PALVELUMME

01

Avioliitto

Parisuhteeseen ja sen päättymiseen liittyy taloudellisten ja oikeudellisten asioiden järjestäminen puolisoiden toivomalla tavalla. Ennen avioliiton alkamista, avioliiton aikana ja avioliiton päättyessä on pohdittava, mitkä asiat ovat itselle tärkeitä. Myös avoliitossa asioista sopiminen voi olla tarkoituksenmukaista.

  • Avioehto
  • Sopimus avioliiton tai avoliiton päättymisen varalle
  • Testamentti
  • Ositus
  • Omaisuuden erottelu
  • Pesänselvittäjänä tai -jakajana toimiminen

02

Läheisen kuolema

Omaisen menehtyessä läheisillä on paljon käytännön asioita järjestettävänä. Lakimiehen avulla perunkirjoitus ja perinnönjako sujuvat joutuisasti ja asiantuntevasti. Perukirjaa laadittaessa on jo hyvä miettiä osakkaiden tulevaisuutta ja ottaa huomioon nämä kunkin perheen yksilölliset toiveet perukirjaa laadittaessa.

03

Tulevaisuuteen varautuminen

Edunvalvontavaltuutuksella voi varautua siihen, että oma toimintakyky heikkenee esimerkiksi onnettomuuden tai vanhuuden muistisairauden vuoksi. Edunvalvontavaltakirjassa voit itse päättää, kuka asioitasi hoitaa, jos itse et siihen kykene.

Testamentissa voit vaikuttaa siihen, mitä omaisuudellesi tapahtuu kuoleman jälkeen. Lakisääteistä perimysjärjestystä ja lesken oikeuksia voi laajentaa tai supistaa.

04

Kauppa- ja lahjakirjat

Onnistuneen kaupan varmistaa huolellisesti laadittu kauppakirja, jossa on määritelty kaupan ehdot sekä myyjän ja ostajan oikeudet ja velvollisuudet.

Lahjakirjassa määritellään lahjan ehdot ja varmistetaan näin lahjanantajan ja lahjansaajan asema.

 

Kaupanvahvistaja vahvistaa kiinteistön kauppa- ja lahjakirjat.

Kiinteistökaupan voi tehdä myös Maanmittauslaitoksen kiinteistövaihdannan palvelussa sähköisesti.

Asunto-osakkeiden vaihdanta on myös sähköistymässä, kun taloyhtiöiden omistajatiedot siirtyvät Maanmittauslaitoksen huoneistotietojärjestelmään.

Ota yhteyttä Maijaan, jos tarvitset apua. Maijalla on myös kaupanvahvistajan oikeudet.

05

Yritykset

Yrityksen toimintaan liittyy erilaisia sopimuksia perustamisesta lähtien yritystoiminnan päättymiseen asti. Tarjouspyyntöaineistojen ja sopimuksien huolellisella tarkastuksella ennaltaehkäistään riitoja ja poistetaan epäselvyyksiä osapuolten vastuissa ja velvollisuuksissa.

Yrittäjän on hyvä myös varmistaa, että henkilökohtaiset asiakirjat ovat kunnossa turvatakseen läheisiään. Näin yrityksen toiminta ja läheisten asema on turvattu myös tilanteessa, jossa yrittäjälle sattuu jotain.

Yrityksen ja yrittäjän tärkeitä asiakirjoja

– Yrityksen perustaminen ja yhtiötoiminnan muutokset
– Osakassopimus
– Liiketoimintakauppa
– Edunvalvontavaltakirja
– Testamentti
– Avioehto
– Yritystoiminnan liiketoimintaan liittyvien asiakirjojen laadinta ja arviointi, esim. tarjouspyynnöt, tarjoukset, vuosisopimukset, reklamaatiot, jälleenmyyjäsopimukset

06

Lupalakimies

Maija Halkosaari-Mäellä on lupa toimia oikeudenkäyntiasiamiehenä oikeudenkäynneissä. Suomessa oikeudenkäynnissä avustajana voi toimia asianajaja tai lupalakimies. Ota siis yhteyttä, jos tarvitset avustajaa riita-asiaasi.

LISÄTIETOJA

Kustannukset

LUE LISÄÄ

Henkilöt

LUE LISÄÄ

Yhteystiedot

OTA YHTEYTTÄ