Milloin tarvitaan kaupanvahvistajaa?

Maanmittauslaitoksen kiinteistövaihdannan palvelussa on mahdollista tehdä sähköisesti kiinteistön kauppoja ja lahjoituksia. Tämä kuitenkin edellyttää, että kaupan tai lahjan osapuolilla on kaikilla mahdollisuus tunnistautua järjestelmään esimerkiksi pankkitunnuksilla. Sähköinen järjestelmä ei ainakaan vielä ole mahdollinen, kun osapuolena on kuolinpesä tai alaikäinen.

Tällöin kauppa tai lahja pitää tehdä perinteisesti eli allekirjoittamalla saantokirja siten, että myös kaupanvahvistaja on paikalla. Kaupanvahvistaja ilmoittaa kiinteistön omistuksen muutoksesta kiinteistörekisteriin ja samalla kiinteistön ostaja tai lahjansaaja voi sopia kaupanvahvistajan kanssa myös lainhuudon vireille laittamisesta.

Tärkeä osa kiinteistöjen kauppoja ja lahjoja on muodollisten seikkojen lisäksi asiakirjan sisältö. Kaupanvahvistajan rooliin ei kuulu asiakirjan ehtojen tarkistaminen, vaan vastuu niistä jää osapuolille. Kiinteistövaihdannan palvelussa on tarjolla malliehtoja. Näidenkin kanssa pitää olla tarkkana, jotta niiden merkitys on selvää ja soveltuvuus omaan asiakirjaan on varmistettu. Juristina allekirjoittanut pystyy kaupanvahvistuksen lisäksi auttamaan kauppakirjan ja lahjakirjojen laadinnassa ja täten varmistamaan, että asiakirjoissa on huomioitu osapuolten oikeudet ja velvollisuudet asianosaisten sopimalla tavalla.

Maija Halkosaari-Mäki 0400 448 093