Avioehto

Palaan taas perheoikeuden puolelle, vaikka tämä aihe toki varsinkin on sellainen, joka myös omistajayrittäjän kannattaisi miettiä. Yhteishyvässä (1/2023) oli myös tiivistetty artikkeli aiheesta pankkimaailman painotuksilla, joten tämäkin artikkeli kannattaa lukaista, jos kyseisen kauppaketjun asiakaskuntaan kuuluu.


Häiden kynnyksellä voi olla omitusta ottaa puheeksi tulevan aviopuolison kanssa avioehtoon liittyvät kysymykset. Avioliiton solmiminen on kuitenkin myös oikeudellinen sopimus. Avioliiton oikeudelliset ja taloudelliset vaikutukset on hyvä käydä kumppanin kanssa läpi ennen avioitumista, jotta asiasta ei synny virheellisiä käsityksiä.


Avioliitossa puolisoilla on avio-oikeus toisen puolison omaisuuteen. Avioehtosopimuksella voidaan muuttaa avio-oikeuden ulottuvuutta. Avioehtosopimuksen sisältö voi olla hyvin erilainen puolisoiden toiveisiin ja tavoitteisiin pohjautuen. Avio-oikeus voidaan poissulkea esimerkiksi tietyn omaisuuden osalta, tietyksi ajaksi tai avioehto voidaan poissulkea vain avioerotilanteessa.


Avioehtosopimuksen määräykset käytännössä tulevat ajankohtaisiksi, kun avioliitto päättyy. Avioliitto voi päättyä avioeroon tai puolison kuolemaan. Molemmissa tilanteissa tehdään ositus, jonka sisältöön siis avioehto vaikuttaa. Mikäli jotain omaisuutta on sovittu jätettäväksi avio-oikeuden ulkopuolelle, tämä omaisuus ei ole osituksen piirissä eli kansanomaisesti sanottuna ei ole puolittamisperiaatteen alaista omaisuutta.


Avioehtosopimus voi olla myös osa yritystoiminnan omistuksen hallinnointia taikka osa perintösuunnittelua. Uusioperheessä esimerkiksi avioehtosopimus yhdessä testamentin kanssa voivat muodostaa kokonaisuuden, jolla kaikkien osallisten edut ja oikeudet tulevat järjestetyksi osapuolten toivomalla tavalla

Maija Halkosaari-Mäki 0400 448 093