Onko testamentti pakollinen?

Luulo ei ole tiedon väärtti. Tämä sananlasku tulee ensimmäisenä mieleen, kun aloin miettiä artikkelia testamentista.

Perintökaari säätelee lakisääteistä perimysjärjestystä ja lesken asemaa. Lain tuomat oikeudet ja velvollisuudet on hyvä tunnistaa ennen kuin ryhdytään laatimaan testamenttia. Lainsäädännössä on jo muun muassa leskelle annettu oikeuksia ja mahdollisuuksia, joten testamenttia ei tarvitse tehdä, jos puolisot kokevat, että lain tuoma turva leskelle on riittävää.

Varsinkin aviopuolisoiden kesken on hyvä tiedostaa ja tunnistaa myös avio-oikeus ja sen vaikutus omaisuuden tasaamiseen osituksessa. Testamentti yhdessä räätälöidyn avioehdon kanssa tietyissä tilanteissa muodostaa kokonaisuuden, joka johtaa toivottuun lopputulokseen yksinkertaisimmillaan.

Testamentti on oiva työkalu, jos lakisääteistä perimystä halutaan muuttaa. Testamentilla voi myös antaa perillisille vaihtoehtoja, jolloin perillisten muuttuviin tarpeisiin ajan saatossa voidaan varautua jo etukäteen.

Unohtaa ei myöskään kannata perintöverosuunnittelua. Kun omaisuuden siirtämiseen perillisille varaudutaan jo elinaikana ja viimeistellään se testamenttimääräyksillä, verohyödyt voivat olla olennaisia, jos omaisuutta on sattunut kertymään säästöön hieman enemmän. Verotus edellä testamenttia harvoin puhtaasti kannattaa laatia, vaan on hyvä pitää mielessä myös se, että perijät voivat hyödyntää omaisuutta helposti ja tarkoituksenmukaisesti.

Testamentti voi olla käyttö- tai omistusoikeustestamentti tai näiden sekoitus. Testamentilla voidaan poissulkea perinnönsaajien aviopuolisoiden avio-oikeus. Testamentissa voi olla toissijaismääräyksiä. Testamentilla voidaan määrätä alaikäiselle huollettavalle edunvalvoja. Testamentilla voidaan määrätä omaisuutta hyväntekeväisyyskohteisiin. Testamenttimääräykset voivat olla siis monenlaisia ja henkilökohtaisia toiveita kunnioittavia.

Tästä lyhyesti artikkelistakin jo ilmenee, että perimys ja testamentti on laaja aihe. Jos asia askarruttaa niin otapa yhteyttä, niin jutellaan lisää.

Maija Halkosaari-Mäki