Perunkirjoitus

Perukirja laaditaan perintöverotusta varten. Tämän vuoksi perukirjaan merkitään osakkaat sekä vainajan ja lesken varat ja velat. Verotukseen vaikuttaa myös osapuolten ilmoitukset erilaisten oikeuksien käyttämisestä. Leski voi vedota muun muassa oikeuteen pitää yhteinen koti tai koko jäämistö jakamatta hallussaan taikka leski voi ilmoittaa, ettei maksa tasinkoa kuolinpesälle. Rintaperillinen voi vaatia lakiosaa. Perinnöstä voi myös luopua. Kaikilla näillä on vaikutuksia perintöverotukseen.

Perunkirjoituksessa voidaan suunnitella myös jo tulevaa perinnönjakoa. Tämän vuoksi onkin hyvä miettiä, että perukirjaa ei laadita pelkästään perintöveron minimoimisen periaatteella. Mikäli omaisuutta on tarkoitus myydä lähivuosien aikana, mahdollisimman tarkka käypä hinta takaa, että myynnistä ei aikanaan mene luovutusvoittoveroa. Myyntivoiton verotus on pääsääntöisesti ankarampaa kuin perintöverotus, joten on järkevämpää maksaa perintövero todellisen käyvän arvon mukaan kuin luovutusvoittoveroa.

Käyttöoikeuksiakaan ei aina ole järkevää pidättää, mikäli omaisuudesta on tarkoitus luopua. Käyttöoikeudesta vastikkeetta luopuminen katsotaan lahjaksi, jolloin perintöverotuksessa saatu säästö voi sulaa lahjaverojen maksamiseen. Edunvalvontatilanteissa vastikkeetta luopuminen ei ole välttämättä edes mahdollista. Käyttöoikeuteen vetoavan on myös hyvä muistaa, että käyttökustannukset jäävät tällöin omaisuuden haltijalle. Omistaja taas vastaa omaisuuden arvoa nostavista ja ylläpitävistä perusparannuksista.

Perukirjan laatiminen ei ole siis pelkästään mallipohjan käyttämistä, vaan perunkirjoituksessa osapuolten pitää ymmärtää kannanottojensa vaikutus verotukseen ja perinnönjakoon sekä kustannusten jakautumiseen. Perunkirjoitus on monesti osakkaalle ainutlaatuinen kokemus, joten neuvojen pyytäminen kokeneelta juristilta on järkevää. Alla olevasta numerosta saat minut kiinni.

Maija Halkosaari-Mäki 0400 448 093