Perinnönjako

Ei liene väärin väittää, että Suomi on jakamattomien kuolinpesien maa. Usein jakamattomuuteen on hyvä syy, esimerkiksi maatalouden harjoittamista jatketaan kuolinpesänä.

Juristina kannatan ajatusta, että perinnönjakoon ja ositukseen on syytä kiinnittää muutama huomio jo perunkirjoituksessa tai viimeistään heti perunkirjoituksen jälkeen. Näin kaikki eri vaihtoehdot perinnönjaon ja osituksen toteuttamiseksi ovat vielä käytössä. Jos vainajalta jäi leski, osituksen toteuttaminen ennen perinnönjakoa on välttämätöntä.

Kiinteän omaisuuden perinnönjako tuottaa joskus hankaluuksia. Usean perillisen yhteisomistussuhteita ei ehkä ole järkevää muodostaa, mutta toisaalta omaisuuden pilkkominen yhtä suuriin osiin ei välttämättä ole myöskään mahdollista. Joskus taas perillistahosta löytyy kyllä yksi halukas ottamaan vastaan esimerkiksi kesämökin, mutta laskennallinen osuus pesästä ei riitä. Tällöin muut osakkaat pitäisi lunastaa maksamalla pesän ulkopuolisin varoin. Tähän ei aina ole osakkaalla taloudellista mahdollisuutta.

Hyvällä suunnitelmalla yhdessä pesän osakkaiden kanssa toivottu lopputulos voidaan kuitenkin saavuttaa.

Esimerkki 1

Vainaja ja leski omistivat yhdessä omakotitalon ja kesämökin, joiden molempien arvo on 200 000 e. Puolisoilla on kaksi yhteistä lasta. Tavoitteena siirtää kesämökki lapsille. Ositus ja perinnönjako toteutetaan siten, että leski saa osituksessa omakotitalon ja kuolinpesä eli lapset kesämökin.

Esimerkki 2

Vainaja ja leski omistivat yhdessä asunnon arvoltaan 100 000 e. Molemmilla säästöjä 50 000 e. Puolisoilla on kaksi yhteistä lasta. Tavoitteena turvata lesken toimeentulo, koska hänellä eläke pieni. Leski vetoaa oikeuteensa pitää hallinnassaan yhteinen koti. Osituksessa leski luovuttaa oman puolikkaansa asunnosta kuolinpesälle ja kuolinpesä luovuttaa leskelle säästöjä 50 000 e. Leskellä osituksen jälkeen säästöjä 100 000 e ja elinikäinen käyttöoikeus asuntoon, jonka osituksen ja perinnönjaon jälkeen omistavat lapset puoliksi kumpikin.

Edellä kuvaillut esimerkit havainnollistavat yksinkertaisesti vaihtoehtoja osituksen ja perinnönjaon toteuttamiseksi. Esimerkkejä voisi tehdä useita ja lopulliset ratkaisut kunkin perheen sisällä löytävät osapuolten toiveista ja tavoitteista.

Maija Halkosaari-Mäki 0400 448 093